• English
 

Nykyaikaiset toimitilat

Val­mis­tam­me vaa­ti­vat te­räs­ra­ken­teet Vam­pu­lan Ta­nok­kaas­sa si­jait­se­vas­sa ny­ky­ai­kai­ses­sa ja ava­ras­sa ko­ne­pa­jas­sam­me. Tilat on ra­ken­net­tu vuonna 2010 ja niitä on laa­jen­net­tu vuonna 2012. Käy­tös­säm­me on yh­teen­sä 2500 m2 kor­ke­aa hal­li­ti­laa, jossa pys­tym­me työs­tä­mään erit­täin kook­kai­ta te­räs­kap­pa­lei­ta. Nos­to­ka­pa­si­teet­tia löytyy isoil­la sil­ta­nos­tu­reil­la.

Pie­nem­pien osien ja osa­ko­ko­nai­suuk­sien sekä maa­ta­lous­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen olemme kes­kit­tä­neet Huit­tisiin Nan­hian­tien ko­ne­pa­jal­le, jossa toimii myös oma maa­laa­mo sekä tuot­tei­den va­rus­te­luo­sas­to. Huittisissa on toimitilaa 4500 m².